מילונגה מיוחדת בשבוע השני של כל חודש בקרידו בקנטרי דקל עם מורי טנגו אורחים .מילונגת אוגוסט הייתה בסגנון הוואי לכבוד ימי הקייץ החמים

השארת תגובה