האם היא רק מובלת ע"י הגבר, ללא הבעה עצמית משלה?

האם האישה היא דף חלק שעליו מצייר הגבר בתנועות גופו את ציורו?
האם הגבר מביע את עצמו יותר בעת הריקוד מעצם היותו מוביל?

או שאולי  האישה יכולה להוביל תוך כדי היותה מובלת  וברצונה יכולה היא להאט את  תנועת הריקוד,
  ליצור שינוי עדין  של כיוון התנועה  או לרמוז  לצורך בעצירה מלאה לטובת קישוט יפהפה
שאותה תכננה וכך להביא  לידי ביטוי מלא את העוצמה והעדינות הנשית במלוא תפארתה.

ובכן התשובה היא שלאישה הרבה תפקידים!!!
  כל ביטוי שלה משפיע על תוכנית "המוביל" .
הביטוי  וההשפעה על המוביל שונה לכל אישה .
פנים רבות להשפעת המובלת על המוביל המושפעות
מן  היכולות הפיזיות שלה ,כמו גם מיכולת הריכוז
והאינטרפרטציה של ההובלה ,
וביכולת הנשית לעדן להוסיף חושניות ליצירת המוביל … והחשוב מהכול, כדי לגרום לריקוד להיות חוויה עילאית   גם  האישה וגם הגבר חייבים לשתף פעולה , להקשיב ולהרגיש זה את זו
כי צריך שניים לטנגו